1 november

Harriet jag och Lillan skulle åka på Djurgården. När Harriet stod utanför sin port och väntade vagnen med Lillan, såg hon två hästhufven komma fram om hörnet: “Se der kommer vår vagn!” sade hon. Hästarne kommo fram, och - de drogo en likvagn - Är detta varningar?

<