13 december

Thiel (Ernest) besökte mig och köpte tafvlor.

<<<<<