11 augusti

På morgonen såg jag i ett moln en mycket fint tecknad qvinna med profil åt höger, håret såsom på vidstående figur, armarne utsträckta framåt ; och hon bar något i händerna som jag ej kunde se, men fattade som något tyg hopknyckladt hvilket hon erbjöd åt någon.

<