År: 1896
 • Sof i Berlin.

  <<<<<
 • Blef kallt om natten, så att telegraftrådarne klämtade.

  <<<<<
 • Inflyttade i Klam. Vedaffären. Onda aningar. Hjertbeklämning. - Huset bär No 36.

  <<<<<
 • natten : lindrig attack : klockan i kyrkan slog 13 slag.

  <<<<<
 • Gick till Schluchtweg i dimma. Den sköna flickan med jerngaffeln. På mjölnarens hus tre taflor. a) Ett Helgon. Sankt Florian som skyddar för eld. b) Fadren och Sonen med jordgloben. c) Solvisare som räcker lång näsa. Eklöf. Två foglar.

  <<<<<
 • .

  <<<<<
 • Munch blef nervös när jag kom till honom. Redde sängen och lade sig.

  <<<<<
 • Eslöf, afreste till Helsingborg.

  <<<<<