År: 1897
 • Om absinthdrickningen. Denna höst har jag några gånger druckit absinth med Sjöstedt, men alltid haft obehag.

  <<<<<
 • Hela natten på café Baratte med Herrmann vid Hallarne.

  <<<<<
 • Ensam.

  <<<<<
 • Inferno utkom i Stockholm.

  <<<<<
 • Ensam. Dagarne precis lika!

  <<<<<
 • Söndag. Absolut ensam hela dagen. Tråkigt olustigt.

  <<<<<
 • Hemkommen läste i D.Nyheter om Berzelii laboratorii förfall och att platsen stod vakant.

  <<<<<
 • En hand som pekar uppåt hade bildat sig af smuts på bakkappan af min högra sko.

  <<<<<
 • Lifsens väg. 2 steg fram, ett tillbaka.

  <<<<<
 • Mötte Frida på gatan i Lund : hon var klädd i brunt. Medan jag vände på hufvudet försvann hon, men det fanns ingen port, ingen gränd. Var det en vision?

  <<<<<
 • Slutade Inferno (Som börjats 3e maj.) Bref från Kerstin.

  <<<<<
 • NB! Aftonen 8 e hade jag pratat smörja. Morgonen 9 e var min tunga rifven ; tandborstens fall betydde : "Den Mund rein halten!"

  <<<<<
 • På aftonen : Brodén spelade Beethovens D-moll sonat och en malfjäril dansade dertill i takt.

  <<<<<
 • Fick ett eländigt kaffe på morgonen som ruinerade nervsystem och arbetskraft för hela dagen.

  <<<<<
 • Köpte idag fint kaffe efter att i fem månader ha druckit sur cikoria.

  <<<<<
 • Såg Edv. Munch död på väggen när jag vaknade. Hans hade som en stor svart sudd i munnen, en krans på hufvudet med en röd vallmo (pompon)

  <<<<<
 • Jag skulle resa till Svedala, men blef så nervös vid jernvägen att jag vände om.

  <<<<<
 • David Bergströms motion afslagen (om 6000 kr åt författare)

  <<<<<
 • Läste Ardath af Corelli.

  <<<<<
 • När jag kom ut på morgonen luktade luften i trädgården som blommor. Hittade Spader Fem. Äfven en hårnål af sköldpadd.

  <<<<<
Föregående 1 2 Nästa