År: 1901
 • En fogel flög in i salen då jag stod vid kaffet på morgonen ; flög ut genom fönstret i mitt rum.

  <<<<<
 • Gula rummet utrymdes! Gud var mig nådig och gaf mig kraft att utstå det, ehuru jag blödde invertes.

  <<<<<
 • Ohyggligt!

  <<<<<
 • Hemma igen på Karlavägen 40.

  <<<<<
 • Inflyttade i Röda Huset med murgrönan i Hornbaek.

  <<<<<
 • Hon säger att jag är den man hon skulle ha - i alla afseenden!

  <<<<<
 • Promenerade på morgonen på Strandvägen ; mötte de tre damerna igen. Hvad är det?

  <<<<<
 • Skref på Damaskus III. På middagen böcker tillbaka från B jemte hårdt, kallt, ovänligt, bref. När jag öppnade paketet lemmnade det gröna lacket ett grönt streck efter sig på mitt hvita läskpapper (en strimma af hopp.)

  <<<<<
 • Skref på Damaskus III. B kom. Snäll, vänlig, blygsam. Jag vaknade till lifvet: Hon hade floret nere hela tiden. Hon tycker om små barn.

  <<<<<
 • Slog i Linders Lexikon och fick upp Swedenborg. M.a.o: Swedenborg spökar. Men äfven Bosse.

  <<<<<
 • Lukt af Selleri har förföljt mig ett par månader ; allt smakar och luktar af Selleri. När jag drar af mig skjortan om qvällarne luktar den Selleri. Hvad är det?

  <<<<<