År: 1903
 • Bekymmer för hyran.

  <<<<<
 • Pauli, Bergh, Nordström hemma.

  <<<<<
 • Min artikel om Gustaf Adolf i Sv. Dagbladet.

  <<<<<
 • Mötte en dödskallegumma på gatan. Harriet till middan. Fruktan för barn!

  <<<<<
 • Såg Gustaf Adolf på gardinen i mitt sofrum, han hade blonda mustacher men håret var kolsvart och ögonen svarta.

  <<<<<
 • Harriet kom med Lillan; berättade att hon varit nära bli dödad af en nerfallande kakelugnskrans hemma på Biblioteksgatan 30.

  <<<<<
 • Ensam!

  <<<<<
 • Brytning utan orsak med Harriet!

  <<<<<
 • Harriet jag och Lillan skulle åka på Djurgården. När Harriet stod utanför sin port och väntade vagnen med Lillan, såg hon två hästhufven komma fram om hörnet: “Se der kommer vår vagn!” sade hon. Hästarne kommo fram, och - de drogo en likvagn - Är detta varningar?

  <<<<<
 • I nedre farstun ligger urklippt af papper bokstaven L.

  <<<<<
 • Min artikel i Sv.D om Akademien. När jag kom ut i min port på morgonen, möttes jag af ett fyrfaldigt hurra, från osynliga trupper på gärdet.

  <<<<<
 • Jag var glad hela dagen utan att vetah varför.

  <<<<<
 • Söndag: På hem från Djurgården såg jag på Oskarskyrkan en katt komma ner på en stege med en fogelunge i munnen. Två skator följde. Längre upp på Narvavägen låg en död fogelunge.

  <<<<<
 • På morgonen såg jag en hvit segelbåt drifva på Djurgårdsbrunnsviken. Just som jag kom fram till stranden dref segelbåten på land bredvid mig; det fans ingen menniska i den.

  <<<<<
 • Hjalmar Branting hos mig till qvällen. Fru Branting kom senare.

  <<<<<
 • Elektriska ljuset brann hela natten!!!

  <<<<<
 • Bref från Albert Engström i Grisslehamn med inbjudning.

  <<<<<
 • På morgonen återlemnade jag Harriet min vigselring. Derpå gick jag till telefon. När jag kom in i mitt rum låg vigselringen på mitt skrifbord. Detta fattade jag som om hon ej ville brytning.

  <<<<<
 • Ensam! Rysligt.

  <<<<<
 • Under tankar på att resa, såg jag en tidning ligga på en stol med en jette-annons : Res Icke! understruket. Jag visade Harriet på den - - - En timme efter hade hon lagt ett kort påskrifvet ”Du skall icke dräpa!” Hvad betyder det? Tror hon att jag ämnat dräpa henne?

  <<<<<
Föregående 1 2 Nästa