År: 1904
 • Igår fick jag af Anna höra ett rykte att jag var förlofvad med en ung författarinna (Grundlöst!).

  <<<<<
 • Min skilsmessa står i Sv. Dagbl.

  <<<<<
 • Svartare! Jag önskar mig ut ur allt ; tycker jag sjunker nedåt, nedåt, i dagliga lifvets och hushållets rysliga detaljer.

  <<<<<
 • Svart.

  <<<<<
 • En hvit gestalt syntes i tornet till det vexande slottet.

  <<<<<
 • Sjuk i halsen. Mörkt i våningen. Min skilsmessa pågår.

  <<<<<
 • I förrgår när jag kom från mme Peterson der jag köpt deglar till guldmakeriet , och gick på Smålandsgatan , såg jag en karl stå på en stege framför en butikruta ; hvad han sysslade med såg jag ej , men det såg ut som eldslågor. Kommen närmare märkte jag att han förgyllde namnet Erik Hedlund på rutan , och bladguldet som fladdrade för vinden liknade eld.

  <<<<<
 • Såg en kalk på salsgolfvet. Dyster och bitter stämning. Har varit sjuk och tagit malört ett par dagar. Samma dofva intryck som Septemberdagarne 1901.

  <<<<<
 • Lifvet är så rysligt fult, vi menniskor så afgrundsaktigt onda, att om en författare skulle skildra allt hvad han sett och hört kunde ingen stå ut att läsa det.

  <<<<<
 • Lifvet är nog ett straff! Ett helvete; för somliga en skärseld, för ingen ett paradis. Man rent af tvingas att göra ondt och pina sina medmenniskor.

  <<<<<
 • Kl 12 kom K.O. Bonnier till mig och vi skrefvo kontraktet om Samlade skrifter. Under tiden pågick ett starkt åskväder med hagelskurar som slogo in i salen.

  <<<<<
 • 1: a juli 1905 Börjar ön sjunka efter Japanernas seger i Manchuriet och Koreasundet.

  <<<<<
 • Harriets doft som varit borta kom igen, starkt.

  <<<<<
 • Tråkigt.

  <<<<<
 • Lillan sjuk, men blef bättre sedan Sigrid masserat henne.

  <<<<<
 • Färgen violett förföljer mig härute. Violetta smårutor i mitt arbetsrum en trappa upp; en mörk violett lilja vexte på gården; violetta tapeter i salen; (är det sorg och död?); hittade en peruk med violett bandrosett; violetta gardiner i mitt rum; violett papper till bordslöpare; fick sedan violetta hängslen af Harriet.

  <<<<<
 • Teosoferna säga att vi lefva i violett just nu.

  <<<<<
 • Axel och jag filosoferade.

  <<<<<
 • Den häpna är Lillan!

  <<<<<
 • I går den 6 e även bref från Kata Dahlström, som begärde upplysning om Swedenborg.

  <<<<<
Föregående 1 2 Nästa