År: 1908
 • Flyttade in på Drottninggatan 85 IV.

  <<<<<
 • Åt nästan intet på morgonen. Gick på Djurgården! Lifvet och naturen är svart.

  <<<<<
 • Maka, barn, hem, allt var falskt!

  <<<<<
 • Drack punsch. Spelade piano!

  <<<<<
 • Fasans morgon! - Gret så att själen höll på att flyga ur kroppen!

  <<<<<
 • Hittade på morgonen ett kort med två båtsmän vid en postkur : under stod : Högvakt! Det betyder : Du är skyldig!

  <<<<<
 • Harriet följer mig i Eros hela min morgonpromenad. --- Jag gick ut och köpte en revolver. Bereder mig på döden.

  <<<<<
 • Drack vin till middagen, punsch på aftonen.

  <<<<<
 • Köpte en dyr och vacker Clematis, som jag sände Anne-Marie. Jag kände när den kom fram, och ”hon” tackade med en kyss.

  <<<<<
 • Morgonen herrlig; jag hade H-t hela förmiddagen, mild, kärleksfull, som blommor i munnen! Nu tror jag att hon är fri, och att vi äro förenade! Nej, hon försvann på aftonen, när Axel kom; och ehuru väl jag fick en maning lägga mig kl 10, var hon icke vid mötet. Somnade, och erfor trolöshet, drömde illa och var befriad intill morgonen då hon sökte upp mig eldigt, men utan kärlek. Jag besvarade xxx.

  <<<<<
 • Dagen tung, sysslolös; sof mycket. H-t borta; men mot aftonen spännes hon mig nedanför bröstet. Jag gick till sängs, blef lugnare. Ingen kontakt med H-t, om natten; jag sökte henne, men först vid 5-tiden fann jag henne, xx.

  <<<<<
 • Hela förmiddagen i idel rosor. Sedan försvann hon! På aftonen återkom hon, men gick igen. Natten indifferent och lugn till morgonen då hon sökte upp mig x x x.

  <<<<<
 • På aftonen kom hon igen som rosor, kärleksfull och längtande. Natten kom; hon sof på min arm, men åtrådde mig icke förrän mot morgonen, då x x x

  <<<<<
 • Min hushållerska nu "har alltid rätt" när jag gör en anmärkning.

  <<<<<
 • På morgonpromenad i solsken!

  <<<<<
 • Aftonen ensam ; spelade Haydns Sieben Worte under det Påsk gick på Intiman.

  <<<<<
 • Hyran betalades genom Prins Eugens hjelp.

  <<<<<
 • Oro för egen hyra och för teatern. Min kom riklig, mer än jag väntat, men ännu kl. 9 på aftonen vet jag ej om Falck betalat teaterns hyra, som jag står för.

  <<<<<
 • Auktion på biljetterna å N. Dramaten.

  <<<<<
 • Teatern går upp! (Intiman). - Besåg Nya Dramaten.

  <<<<<
Föregående 1 2 Nästa