Ämne: Swedenborg
  • I går den 6 e även bref från Kata Dahlström, som begärde upplysning om Swedenborg.

    <<<<<
  • Slog i Linders Lexikon och fick upp Swedenborg. M.a.o: Swedenborg spökar. Men äfven Bosse.

    <<<<<