Dagbok
 • Harriet följer mig i Eros hela min morgonpromenad. --- Jag gick ut och köpte en revolver. Bereder mig på döden.

  <<<<<




 • Jag har icke trott på astrologi, men vet nu icke hvad jag skall tro!

  <<<<<




 • Såg ett hvitt kors utanför min port. 

  <<<<<




 • Häraf synes att det är Ibsen som är brottslingsprofeten , och inte bara jag!

  <<<<<




 • Sysslat med kemi, särskildt med metallernas sammansättning sista veckorna

  <<<<<




 • På eftermiddagen vaknade jag ur sömnen med en gråtattack. Som jag händelsevis icke egde en ren näsduk letade jag i rockfickor i garderoben: fann slutligen min frack som jag icke begagnat sedan bröllopet. I den låg en ren näsduk, som alltså legat der i tre år (!) och väntat; alltsedan bröllops-qvällen! Tre år!

  <<<<<




 • Fick ett eländigt kaffe på morgonen som ruinerade nervsystem och arbetskraft för hela dagen.

  <<<<<




 • Drack vin till middagen, punsch på aftonen.

  <<<<<




 • Köpte idag fint kaffe efter att i fem månader ha druckit sur cikoria.

  <<<<<




 • Hon säger att jag är den man hon skulle ha - i alla afseenden!

  <<<<<




 • Harriet tar gyttjebad. (!)

  <<<<<




 • Harriet, Lillan och jag åto middag på Lidingöbro ; åkte hem öfver Djurgården.

  <<<<<




 • Besökte Hasselbacken på morgonen : brunhäggen grönskade igen. Bröllopsdagen var den 6 maj 1901.

  <<<<<




 • Lite ljusare i sinnet. Tänker på Idyller och Herdedikt. På eftermiddagen sof jag, och vaknade i extas, hafvande i drömmen återsett min ungdoms Dalarö, 1871.

  <<<<<




 • Trikolorfärgad meteor i Arboga

  <<<<<




 • Köpte en dyr och vacker Clematis, som jag sände Anne-Marie. Jag kände när den kom fram, och ”hon” tackade med en kyss.

  <<<<<




 • Apatisk, sysslolös, intresselös, kan ingenting göra ; försökte skrifva om Linnés system, men förlorade intresset.

  <<<<<




 • Bref från Albert Engström i Grisslehamn med inbjudning.

  <<<<<




 • Mina kemiska studier återupptagna sedan Antibarbarus kom ut, och upptäckterna ökas. Metallerna äro kolväten, der kolet är i form af grafit.

  <<<<<




 • Morgonen herrlig; jag hade H-t hela förmiddagen, mild, kärleksfull, som blommor i munnen! Nu tror jag att hon är fri, och att vi äro förenade! Nej, hon försvann på aftonen, när Axel kom; och ehuru väl jag fick en maning lägga mig kl 10, var hon icke vid mötet. Somnade, och erfor trolöshet, drömde illa och var befriad intill morgonen då hon sökte upp mig eldigt, men utan kärlek. Jag besvarade xxx.

  <<<<<




Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nästa