Dagbok
 • Harriet gjorde allarm i natten ; jag sprang upp för att telefonera barnmorskan ; när jag tände lampan , så tog det eld i luddet på min nattrock, så att lågorna löpte. Det var falskt allarm.

  <<<<<




 • Oroligt. Théàtre Français brann. Voltaires staty räddades.

  <<<<<




 • I dag på morgonen hängde ett grönt rep på staketet vid Framnäs. Ett kompani båtsmän anföllo vexthusen på Rosendal; der på gjorde de helt om och sigtade på mig.

  <<<<<




 • Föll i gråt flera gånger under dagen: skref slutet på 3e akten af Till Damaskus.

  <<<<<




 • Allvar!

  <<<<<




 • Hemma på aftonen hos H-t; Lillan badade; det var ljust, varmt och fridfullt. - nu vet du det.

  <<<<<




 • Vaknade vid att se en vägglus på mitt sängtäcke, och hvilken jag dödade.

  <<<<<




 • Såg på morgonen på min säng gardin.

  <<<<<




 • Promenerade på morgonen på Strandvägen ; mötte de tre damerna igen. Hvad är det?

  <<<<<




 • Städade mitt rum från Kemin.

  <<<<<




 • Skref på Damaskus III. På middagen böcker tillbaka från B jemte hårdt, kallt, ovänligt, bref. När jag öppnade paketet lemmnade det gröna lacket ett grönt streck efter sig på mitt hvita läskpapper (en strimma af hopp.)

  <<<<<




 • Skref på Damaskus III. B kom. Snäll, vänlig, blygsam. Jag vaknade till lifvet: Hon hade floret nere hela tiden. Hon tycker om små barn.

  <<<<<




 • Tog fram mina anteckningar om guldmakeri. Genast bultade det i en vägg. Lade in papperen; bultningen upphörde. Började igen med guldet. Bultningen började åter! (och i en vägg bakom hvilken ingen menniska bor.)

  <<<<<




 • Vaknade på morgonen med en bestämd maning att lemna Sverge. Men erinrande att Lillan gret så bittert qvällen förut då jag skulle gå bort, tvekade jag...

  <<<<<




 • Auktion på biljetterna å N. Dramaten.

  <<<<<




 • Teatern går upp! (Intiman). - Besåg Nya Dramaten.

  <<<<<




 • I vallpromenaden mötte jag två gånger den flickan som antastade mig på Stadshuset i Lund och på Mollberg i Helsingborg. Oro!

  <<<<<




 • På morgonen fåglar utanför min port. Det känns som spindelväf på mitt venstra ringfinger.

  <<<<<




 • I dag fördes örnen bort, som Harriet och jag köpte till vår bosättning. (Det var en örninna dock.) I samma stund slog jag sönder en Japansk vas; torra rosblad föllo på golfvet.

  <<<<<




 • Blåa vårmoln.

  <<<<<




Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nästa