Dagbok
 • Lofvar mig i dag aldrig mer smaka Brännvin, Kognak eller Whisky! Må Gud hjelpa mig hålla detta löfte! Inbegriper: Rhom, Arrack, Absinth.

  <<<<<
 • Min artikel i Sv.D om Akademien. När jag kom ut i min port på morgonen, möttes jag af ett fyrfaldigt hurra, från osynliga trupper på gärdet.

  <<<<<
 • natten : lindrig attack : klockan i kyrkan slog 13 slag.

  <<<<<
 • Ensam. Dagarne precis lika!

  <<<<<
 • Söndag. Absolut ensam hela dagen. Tråkigt olustigt.

  <<<<<
 • Såg en kalk på salsgolfvet. Dyster och bitter stämning. Har varit sjuk och tagit malört ett par dagar. Samma dofva intryck som Septemberdagarne 1901.

  <<<<<
 • I dag fick jag nya kläder som passa!

  <<<<<
 • En Blå Bok utkommer idag! Första molnfria dag på året!

  <<<<<
 • Gick till Schluchtweg i dimma. Den sköna flickan med jerngaffeln. På mjölnarens hus tre taflor. a) Ett Helgon. Sankt Florian som skyddar för eld. b) Fadren och Sonen med jordgloben. c) Solvisare som räcker lång näsa. Eklöf. Två foglar.

  <<<<<
 • Gula rummet utrymdes! Gud var mig nådig och gaf mig kraft att utstå det, ehuru jag blödde invertes.

  <<<<<
 • I Köpenhamn. Det luktade Jasmin då vi sutto utanför Dagmar - Hotellet.

  <<<<<
 • Hittade en lapp med 98 [ = Guldets eqvuvalent ] Ute med Richard Bergh. Hemkommen på natten ringde det 3 gånger i telefon.

  <<<<<
 • På mitt morgonägg stod skrifvet 27 x 6 = 162 med blyerts. NB!

  <<<<<
 • Ohyggligt!

  <<<<<
 • Lifvet är så rysligt fult, vi menniskor så afgrundsaktigt onda, att om en författare skulle skildra allt hvad han sett och hört kunde ingen stå ut att läsa det.

  <<<<<
 • Lifvet är nog ett straff! Ett helvete; för somliga en skärseld, för ingen ett paradis. Man rent af tvingas att göra ondt och pina sina medmenniskor.

  <<<<<
 • Stort rus med Strömstedt.

  <<<<<
 • På morgonen mötte spårvagnen 365, som jag icke sett på ett år sedan jag började skrifva Blå Boken.

  <<<<<
 • Från Köln till Hamburg.

  <<<<<
 • På morgonen såg jag från Strandvägen det bekanta molnet från Linnégatans mynning.

  <<<<<
Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nästa