Dagbok
 • Anlände till Maredsous kl 1/2 6 aftonen. Solen fram ur ett trekantigt hål på molnen. Mitt rum i klostret : B.Victor III.

  <<<<<
 • Kl 12 kom K.O. Bonnier till mig och vi skrefvo kontraktet om Samlade skrifter. Under tiden pågick ett starkt åskväder med hagelskurar som slogo in i salen.

  <<<<<
 • Märkte att jag har Orions trapez tecknad på ryggen i fyra födelsemärken. Som ung ända till 1869 hade jag tre födelsemärken på halsen som Orions bälte. Dessa bortskurna af Doktor Lamm.

  <<<<<
 • Hemkommen läste i D.Nyheter om Berzelii laboratorii förfall och att platsen stod vakant.

  <<<<<
 • Jag var glad hela dagen utan att vetah varför.

  <<<<<
 • Ofvanför mig bor någon som upprepar mina rörelser och “rullar möbler” alldeles som i Paris.

  <<<<<
 • Vaknade vid ljud af råttor som aldrig syntes. 

  <<<<<
 • Lugnt! Men ute med August Palme - och drack; blef orolig.

  <<<<<
 • Lugnt!

  <<<<<
 • Vaknade vid att råttor knaprade rundt omkring i rummet; fick nu det bestämda intryck att råttornas uppträdande är “ockult” eller varningar! Helst råttorna aldrig synas.

  <<<<<
 • Ute med Palme. Drack; stämningen låg.

  <<<<<
 • .

  <<<<<
 • Folkomröstningen i Norge. Förmiddagen var klart och vackert väder ; jag fick en stämmning af något stort och högtidligt då en hel nation samlats för att frigöra sig från fremmande välde.

  <<<<<
 • På aftonen drogo kolsvarta moln från vester af mycket lifliga former : björnan, troll, dvergar. En figur hade trekantig hatt (Carl XIV).

  <<<<<
 • På morgonen såg jag i ett moln en mycket fint tecknad qvinna med profil åt höger, håret såsom på vidstående figur, armarne utsträckta framåt ; och hon bar något i händerna som jag ej kunde se, men fattade som något tyg hopknyckladt hvilket hon erbjöd åt någon.

  <<<<<
 • Beställde kemikalier på apoteket till guldet.

  <<<<<
 • Anlände till Stockholm. Såg gamla Grand Hotel i hvitt och grönt. Mottog ett förfärligt starkt intryck af något nytt, ljust som lyste upp Stockholm, och alla de gamla mörka husen från 70- och 80-talen sågo smutsiga ut.

  <<<<<
 • Hemma igen på Karlavägen 40.

  <<<<<
 • Frågade bibeln om jag skulle gå till guldmakeriet. 

  <<<<<
 • En hand som pekar uppåt hade bildat sig af smuts på bakkappan af min högra sko.

  <<<<<
Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nästa