Dagbok
 • Hittade en kolorerad teckning av Nansens Fram med troféer!

  <<<<<
 • Falck och jag undertecknade kontraktet om teatern (Bantorget 20).

  <<<<<
 • Slutade Inferno (Som börjats 3e maj.) Bref från Kerstin.

  <<<<<
 • På morgonen när jag vaknade såg jag (af mina kläder bildad) en svart liten man med kåpa, kapuchong (San Benito) och handen lyftad upp åt munnen. Det varslar död!

  <<<<<
 • I dessa dagar voro Herrskapet Curie i Stockholm. Hela Radium-historien förefaller vara ett kolossalt bedrägeri.

  <<<<<
 • Söndag: På hem från Djurgården såg jag på Oskarskyrkan en katt komma ner på en stege med en fogelunge i munnen. Två skator följde. Längre upp på Narvavägen låg en död fogelunge.

  <<<<<
 • Åt nästan intet på morgonen. Gick på Djurgården! Lifvet och naturen är svart.

  <<<<<
 • Harriets doft som varit borta kom igen, starkt.

  <<<<<
 • Tråkigt.

  <<<<<
 • Lillan sjuk, men blef bättre sedan Sigrid masserat henne.

  <<<<<
 • Ruhe hemma.

  <<<<<
 • Färgen violett förföljer mig härute. Violetta smårutor i mitt arbetsrum en trappa upp; en mörk violett lilja vexte på gården; violetta tapeter i salen; (är det sorg och död?); hittade en peruk med violett bandrosett; violetta gardiner i mitt rum; violett papper till bordslöpare; fick sedan violetta hängslen af Harriet.

  <<<<<
 • Teosoferna säga att vi lefva i violett just nu.

  <<<<<
 • Bref från Harriet, kärleksfullt! Gök-klockan hördes på aftonen intensivt.

  <<<<<
 • Drömde i förra natten om tio-öringar som voro förgyllda. Jag har fått mycket pengar sedan Svarta Fanor kom ut. Denna bok fötegs af tidningarne, men utsåldes genast.

  <<<<<
 • Maka, barn, hem, allt var falskt!

  <<<<<
 • På morgonen såg jag en hvit segelbåt drifva på Djurgårdsbrunnsviken. Just som jag kom fram till stranden dref segelbåten på land bredvid mig; det fans ingen menniska i den.

  <<<<<
 • Axel och jag filosoferade.

  <<<<<
 • Den häpna är Lillan!

  <<<<<
 • Annotationsboken köpt i Ystad 12 augusti 1896. Tre hästhufvuden etc.

  <<<<<
Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nästa