Dagbok
 • Hjalmar Branting hos mig till qvällen. Fru Branting kom senare.

  <<<<<
 • NB! Aftonen 8 e hade jag pratat smörja. Morgonen 9 e var min tunga rifven ; tandborstens fall betydde : "Den Mund rein halten!"

  <<<<<
 • En spindel gick på mitt skrifbord och nalkades min hand. Jag tänkte : Detta skall betyda lycka.

  <<<<<
 • Bortlade tobaken. [Huru länge?]

  <<<<<
 • Vaknade kl. 6 på morgonen vid musik (messings). 

  <<<<<
 • Munch blef nervös när jag kom till honom. Redde sängen och lade sig.

  <<<<<
 • I går den 6 e även bref från Kata Dahlström, som begärde upplysning om Swedenborg.

  <<<<<
 • Revolution i norge.

  <<<<<
 • Två barn helsade mig och räckte mig handen på morgonen.

  <<<<<
 • Läst Kabbala hela dagen och haft lugn. Men på aftonen när jag lagt mig öfverfölls jag af oro och kalla rysningar.

  <<<<<
 • På aftonen : Brodén spelade Beethovens D-moll sonat och en malfjäril dansade dertill i takt.

  <<<<<
 • På morgonen såg jag genast utanför porten en kärra med påskrift “Victoria”. På middagen kom Harriet; Och vi “återknöts” (fruktan för barn!). 

  <<<<<
 • Drack punsch. Spelade piano!

  <<<<<
 • Drömde i natt att jag tog gult blodlutsalt att äta; och frågade om det var giftigt. 

  <<<<<
 • Hade ställt ut en flaska med Salpetersyra i solen för att förändra den enligt Tiffereaus guldmetod. Flaskan stod bland tre andra : en fogel träckade på den flaskan ensam.

  <<<<<
 • Fasans morgon! - Gret så att själen höll på att flyga ur kroppen!

  <<<<<
 • Elektriska ljuset brann hela natten!!!

  <<<<<
 • Hittade på morgonen ett kort med två båtsmän vid en postkur : under stod : Högvakt! Det betyder : Du är skyldig!

  <<<<<
 • På morgonen när jag drog upp gardinen suto två dufvor på en skorsten och smektes, demonstrativt. Harriet sände ett kärleksfullt exalteradt bref. Lillan till middag.

  <<<<<
 • Harriet opererades i halsen. (Lögnhalsen)

  <<<<<
Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nästa